Om denna sajt

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.
This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

Om Mercury Cougar Sweden
Mercury Cougar Sweden har funnits sedan 2009, och är en intresseorganisation för Mercury Cougar 1967-75.

I Sverige finns nästan 500 Cougar 1967-75. Drygt hälften av bilarna är – mer eller mindre – i trafik, medan övriga är pågående renoveringar, avställda eller vilande projekt.

Syftet med Mercury Cougar Sweden är att samla alla som har en Cougar 1967-75, eller som har ett intresse av dessa bilar. Detta utövasas genom fysiska träffar, olika varianter av kommunikation, och annat som främjar intresset för Mercury Cougar 1967-75.

Mercury Cougar Sweden verkar också för att motorhistoriskt intressanta äldre fordon används, restaureras och bevaras inför framtiden. Våra fordon är inte bara ett vackert och uppskattat inslag i trafiken, utan de utgör också ett stort rullande museum. Till detta tillkommer både intresse för, och i många fall även praktisk teknisk kompetens och förmåga att reparera eller återskapa hela eller delar av dessa fordon.

FACEBOOK
Mercury Cougar Sweden på Facebook är öppet för alla; för dig som har en Mercury Cougar, skulle vilja ha en Cougar – eller helt enkelt tycker att de är rackarns snygga!

REGISTRET
Mercury Cougar Swedens officiella sajt (www.mercurycougar.se), som bland annat är ett register (registry), och man måste äga en i Vägtrafikregistret registrerad Cougar 1967-75 för att få bli medlem.

OBEROENDE INTRESSEORGANISATION
Mercury Cougar Sweden är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation, och har inga statliga eller kommunala bidrag. Mercury Cougar Sweden tar avstånd från och tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.